Radouane Attiya

Radouane Attiya

Na het behalen van een ijâza (erkenning als docent in islamitische wetenschappen) in islamitisch recht en grondslagen (uṣūl al-fiqh) aan de Universiteit van Medina, verdiepte Radouane Attiya zich verder in islamitische rechtstheorieën en koranische hermeneutiek aan de Université Catholique de Louvain, waar hij een Master in Oosterse taal- en letterkunde behaalde. Vandaag werkt Radouane aan de Universiteit van Luik waar hij ook doctoreert.

Share Button

Birsen Taspinar

BirsenBirsen Taspinar is werkzaam als klinisch psychologe en psychotherapeute sinds 15 jaar.

Zij geeft vormingen rond transculturele psychologie en cultuursensitieve hulpverlening, huwelijksmigratie, gender en migratie.

Tevens is zij schrijfster van het boek ‘Moeders van de stilte’ en maakte hierover een muzikale vertelling. Ze geeft ook vormingen over de thema’s die binnen deze literaire non-fictie aanwezig zijn.

Haar expertise omvat de domeinen van mentale gezondheid en cultuur, gender en migratie, cultuursensitieve hulpverlening en huwelijksmigratie.

 

Share Button

Khadija Aznag

Khadisja_Aznag[1]Khadija Aznag is een master in de Oosterse Filologie en Geschiedenis (KULeuven) en heeft een tal van aanvullende opleidingen en expertise opgebouwd in functie van de hulp- en dienstverleningsnood binnen de superdiverse samenleving: contextuele hulpverlening, interculturele communicatie, opvoedingsondersteuning, IPR & Moudawana, IFG…

Ze is de mede-oprichtster van het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen vzw en heeft deze vzw mee uitgebouwd. Ze is voorzitter van Caleidoscopia vzw en ze is lid van het beheer van een aantal (inter)nationale vrouwenorganisaties, Ondersteuningsteam Allochtonen Vlaams-Brabant en Brussel, Mana vzw…

Ze is werkzaam binnen het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Ze geeft vormingen, adviseert, superviseert, begeleidt intervisiegroepen van hulpverleners, organiseert studiedagen, geeft lezingen en gastcolleges o.a. binnen het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van Odisee.

 

Share Button

Najat Joundi

Najat

Najat Joundi studeerde aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. In haar laatste jaar heeft zij zich gespecialiseerd in de materies volkerenrecht, zakenrecht en strafrecht.

Na enige jaren ervaring in de private sector is zij inmiddels al 7 jaar actief als advocate aan de balie van Antwerpen.  Bij aanvang van de advocatuur lag de focus bijna uitsluitend op het administratief recht.  Zij is twee jaar geleden een eigen kantoor begonnen in Antwerpen-Borgerhout waar zij veel meer in contact kwam met het vreemdelingenrecht en familierechtelijke problemen.  Dit was de reden om zich te verdiepen in het familierecht.

 

Share Button

Redouane Ben Driss

RedouaneRedouane Ben Driss is psycholoog-psychotherapeut en verzorgt opleidingen en supervisies.

Hij werkt al 25 jaar lang in de geestelijke gezondheidszorg in België. Als expert in transculturele hulpverlening publiceerde hij meerdere artikelen over psychologische dimensies van migratie met betrekking tot culturele verschillen en heeft ook bijgedragen aan verschillende boeken over het onderwerp van oudere migranten en over de verschillende aspecten en de behandeling van psychische aandoeningen in een migratiecontext.

Redouane is oprichter van meerdere steungroepen voor vaders en heeft zich gespecialiseerd in de problematieken van vaders en vaderschap in migratiecontext.

Daarnaast draagt hij ook bij tot de reflectie over de relatie tussen religies en psychotherapie.

Share Button

Lut Verstappen

Lut

Lut Verstappen is master in de Geschiedenis (UGent) en in Vrouwenstudies (UA) en werkt als stafmedewerkster voor het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van Odisee. Eerder werkte ze voor de Nederlandstalige Vrouwenraad en voor Amazone, kruispunt voor gendergelijkheid, beide in Brussel. Ze publiceerde enkele artikels over de geschiedenis van de vrouwenbeweging in België.

Share Button

Irene Dijkmans

Irene Dijkmans  heeft een eigen advocaten- en bemiddelingspraktijk te Laakdal (Veerle) en zij is plaatsvervangend vrederechter.

Zij studeerde in 1980 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de K.U. Leuvenirene dijkmans.

Zij behaalde een licentie notariaat en liep gelijktijdig stage in de advocatuur en in het notariaat.

Zij is geaccrediteerd als advocaat-bemiddelaar in familiezaken sinds 2003, was praktijkdocent in de opleiding ‘Bemiddeling in Familiezaken’ aan de K.U. Leuven en is trainer in de opleiding bemiddeling bij Mediv. Zij is plaatsvervangend lid in de Federale Bemiddelingscommissie.

Share Button

Naïma Lafrarchi

Naïma LafrarchiNaïma Lafrarchi is houder van een Licentiaat Rechten en Master in de Onderwijskunde. Ze heeft daarnaast de lerarenopleiding met optievak Islam behaald. Ze was bijna 10 jaar leermeester in het secundair onderwijs. De laatste jaren is ze verbonden aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Campus Schaarbeek – Odisee als projectmedewerker en onderzoekster. Zij voert onderzoek uit naar de relatie tussen ‘levensbeschouwing en opvoedidealen bij Vlaamse moslim ouders en jongeren’. Eind 2015 verscheen een boek ‘Jong met een hart voor familie’ waarin een hoofdstuk opgenomen is met de interviews van de Vlaamse moslim jongeren. In 2016 verschijnt een boek voor ‘beroeps- en gezinsondersteunders’, waarin een aantal kaders en handvaten worden aangereikt voor wie in zijn beroepspraktijk een divers levensbeschouwelijk cliënteel heeft. Daarnaast is zij verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven als praktijklector in de masteropleiding waar zij een aantal vakken doceert. Ze bereidt een doctoraal onderzoek voor rond islamitisch godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Ze wordt gevraagd door organisaties en (lokale) overheden om vormingen, lezingen, workshops, … te geven.

Share Button

Kim Alaoui-Lecoyer

Kim3-e1450128650259-135x150Als doctoraal onderzoekster aan het centrum voor mensenrechten van de Universiteit Gent werkt Kim Alaoui-Lecoyer momenteel aan haar proefschrift over familiale geschiloplossing in Belgische moslimgezinnen. Reeds meer dan 10 jaar geleden raakte Kim geïnteresseerd in de islam, tijdens haar studies sociale en interculturele psychologie. Nadat ze zelf moslima werd, verdiepte ze haar studie van de islam in een master arabistiek en islamkunde die ze behaalde in 2007. Haar fascinatie voor interculturele ontmoetingen en interreligieuze dialoog bracht haar ertoe een aanvullende master in wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog te behalen in 2010, waarvoor ze haar eindwerk schreef over Islamitisch en joods feminisme, terwijl ze ook rechten studeerde en werkte.

In 2006 nam ze deel aan het Law and Leadership Summer Program van « KARAMAH : Muslim Women Lawyers for Human Rights » te Washington D.C. in de Verenigde Staten en sindsdien is ze actief in de wereldwijde KARAMAH familie. Kim is mede-oprichtster en voorzitster van KARAMAH EU, officieel opgericht als Belgische vzw met zetel in Brussel sinds 2013, gehuwd en gelukkige mama van een zoontje van bijna twee jaar oud.

Kim werd opgeleid in geschiloplossing in islamitische contexten door Dr. Amr Abdalla, internationaal gerenommeerde expert in conflictresolutie in islamitische contexten en Senior Advisor Conflict Resolutie voor KARAMAH in de VS, en werkt samen met hem aan de aanpassing van zijn model en benadering voor moslimgemeenschappen in Europa. Ze zal de opleidingsonderdelen verzorgen die verband houden met islamitische perspectieven op conflict en conflicthantering.

Share Button