KARAMAH EU – Empowerment door vorming

Bij KARAMAH EU vzw, een vrouwen- en mensenrechtenvereniging opgericht en geleid door Belgische moslimvrouwen, hebben we een bijzondere interesse voor de uitdagingen waarmee Europese moslimvrouwen en -mannen worden geconfronteerd in hun respectievelijke landen en gemeenschappen. Door middel van opleidingsprogramma’s, belangenbehartiging en dialoog dragen wij bij tot het begrip en de promotie van mensenrechten en steunen of ‘empoweren’ we Europese moslims, in het bijzonder jonge vrouwen, om hun volledig potentieel als burgers van hun respectievelijke maatschappijen te ontwikkelen. KARAMAH EU streeft er vooral naar:

  • Europese moslims bij te staan en te ‘empoweren’, in het bijzonder vrouwen, door hen de nodige tools aan te bieden om de uitdagingen aan te gaan waarmee ze in hun gemeenschappen te maken krijgen, vanuit een kritische maar respectvolle invalshoek die eerbied toont voor hun geloof en meervoudige identiteiten;
  • Bij te dragen tot een beter begrip van de Islam en een multidisciplinaire benadering aan te wenden die de verscheidenheid van islamitische geleerdheid en juridische opinies, alsook de gendergelijkwaardige principes van de Islam weerspiegelt;
  • Europese moslims steun te bieden in hun strijd voor gelijke rechten en kansen zowel binnen hun gemeenschappen als in de bredere samenleving, door dialoog en juridische belangenbehartiging.

Download onze Nederlandstalige brochure.

Lees meer over onze partner, het Kenniscentrum van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Lees meer over het opleidingsprogramma ‘Peaceful lives’.

Share Button