Het Kenniscentrum Hoger Instituut Gezinswetenschappen

Thuis in gezin en samenleving

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van hogeschool Odisee.

Wat we doen

De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten:

  • We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar de leefsituatie van gezinnen en hoe deze beter kunnen worden ondersteund.
  • We stimuleren het debat over gezin, relaties en opvoeding via publicaties en studiedagen.
  • We organiseren evenementen en bijscholingen over gezin, relaties en opvoeding.

In veel van onze onderzoeksprojecten spelen docenten en studenten van de opleidingen Gezinswetenschappen, Psychosociale Gerontologie en andere opleidingen van de Odisee-hogeschool een actieve rol. Ook welzijnsorganisaties, de Gezinsbond en andere organisaties uit het werkveld zijn vaak onze partners.

Lees ons activiteitenverslag.

Stevige roots

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen zet een lange traditie verder. Gedurende vijftig jaar heeft deze instelling de opleiding Gezinswetenschappen ontwikkeld. Duizenden studenten engageren zich met dit diploma voor een professionele begeleiding van gezinnen. Sinds 2008 is het Odisee (vroeger HUB) die de opleiding Gezinswetenschappen aanbiedt, en sinds 2010 ook de opleiding Psychosociale Gerontologie. De naam van het instituut leeft voort in dit kenniscentrum en in de campus waar zowel de opleidingen als het kenniscentrum hun vaste stek hebben.

Onze visie

Voor mensen zijn duurzame, kwaliteitsvolle relaties belangrijk. Vanuit een vertrouwen in de kracht van mensen roepen we op deze duurzaamheid na te streven en ijveren we voor een goede ondersteuning en hulpverlening aan partners, ouders en kinderen.

Duurzame relaties vind je bij uitstek in gezin en familie, hoe divers die ook zijn samengesteld. We geloven dat kwaliteitsvolle relaties enkel mogelijk zijn als:

  • ze gebaseerd zijn op eerlijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, zorg voor elkaar en respect voor persoonlijke integriteit;
  • mannen en vrouwen in het gezin en in de samenleving een gelijkwaardige positie genieten;
  • de zorg voor de kinderen door beide ouders als essentiële en te delen verantwoordelijkheid wordt opgenomen;
  • het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind richtinggevend is in de relatie tot de kinderen en voor hun positie in de samenleving.

We vragen speciale aandacht van de overheid om gezinnen te ondersteunen zodat ze kwaliteitsvolle relaties kunnen uitbouwen.

Meer weten

Share Button