Opleidingscyclus : Familiale bemiddeling in moslimgezinnen

Nieuwe opleiding: 10 vormingsdagen tussen februari en juni 2016

Wereldwijd zijn moslims op zoek naar antwoorden met betrekking shutterstock_195656321_cptot familiale aangelegenheden. Hiervoor gaan ze veelal ten rade bij lokale religieuze leiders en andere relevante plaatselijke actoren. Ze zoeken deze actoren op voor een op maat gesneden advies, met andere woorden een advies dat rekening houdt met hun specifieke en unieke situatie.  Hierin is een gelijkwaardige behandeling van alle partijen een belangrijk gegeven wil men tot een bevredigende oplossing komen. Om dit met succes te bereiken dienen zowel imaams als andere lokale actoren versterkt te worden in hun kennis van familiale bemiddeling en de verschillende factoren die een rol kunnen spelen in de problematieken die wordt voorgelegd door verschillende partijen.
connect-20333_640
Recent onderzoek in België bevestigt dat er nood is aan beter geschikte methodes van geschiloplossing binnen moslimgezinnen. Bestaande trainingen binnen dit gebied zijn vaak ongevoelig voor de eigenheden van bemiddeling binnen moslimgezinnen en de specifieke sociale moeilijkheden en uitdagingen waar veel moslimgezinnen vandaag de dag voor staan.

Daarom start KARAMAH EU een nooit eerder aangeboden opleidingsprogramma, in samenwerking met Kenniscentrum van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen: Peaceful lives: Familiale bemiddeling in moslimgezinnen.

shutterstock_182064131_cpHet doel van dit programma is om lokale actoren en religieuze leiders te versterken en meer inzicht te geven in de processen van familiale bemiddeling binnen Belgische moslimgemeenschappen. Professionals en religieuze leiders gevormd in familiale bemiddeling kunnen een cruciale en diepgaande positieve verandering bewerkstelligen in familiale verhoudingen, in het bijzonder ten aanzien van jongeren en vrouwen. Zo heeft de opleiding familiale bemiddeling ook als doel om sociale veranderingsprocessen teweeg te brengen die naast gezondere familiale verhoudingen ook een grotere openheid, maatschappelijk engagement, actief burgerschap en gendergelijkwaardigheid met zich meebrengen.

Het programma bestaat erin methodes en praktische vaardigheden aan te leren met oog op een gezonde conflicthantering. Het bevat twee luiken: Enerzijds reiken we kort theoretische kaders aan uit verschillende disciplines. Anderzijds betrekken we via actieve werkvormen de deelnemers en gaan we dieper in op de methodes en praktische competenties nodig voor een succesvolle familiale bemiddeling.

We zijn ervan overtuigd dat door het versterken van conflictoplossingsvaardigheden van verschillende hulpverleners, imams, religieuze bemiddelaars en andere (gemeenschaps)actoren over het hele land, het programma daadwerkelijk een belangrijke impact zal hebben op vele families, mannen en vrouwen, jong en oud.

Lees meer over de INITIATIEFNEMERS en het PROGRAMMA.

Share Button