Wie zijn wij?

Deze opleiding is het initiatief van de vzw KARAMAH EU, een vrouwen- en mensenrechtenorganisatie geleid door moslimvrouwen, in samenwerking met het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee), een kenniscentrum dat onderzoek doet rond gezinsgerelateerde onderwerpen. De opleiding geniet de steun van het Mediation Instituut Vlaanderen (Mediv), een opleidingsinstituut bemiddeling.

KARAMAH EU – Empowerment door middel van vorming

KEU-MWLHRKARAMAH EU is een non-profit vrouwen- en mensenrechtenorganisatie met hoofdzetel in Brussel. Onze visie en missie zijn geïnspireerd door het idee dat een rechtvaardige samenleving de bewuste participatie van al haar leden waardeert, ongeacht gender of andere verschillen, in het streven naar kennis en het verlenen van gelijke kansen en toegang tot gerechtigheid. Lees meer over KARAMAH EU.

Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Het Kenniscentrum Hoger Odisee_Campus_HIG_zwInstituut voor Gezinswetenschappen maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van Odisee en verricht onderzoek naar de leefsituatie van gezinnen en hoe die beter kunnen worden ondersteund. Docenten en medewerkers van de opleidingen Gezinswetenschappen, Psychosociale Gerontologie en andere opleidingen van Odisee werken samen aan onderzoeksprojecten die de inhouden van die opleidingen versterken. Lees meer over het Kenniscentrum.

Het Mediation Instituut Vlaanderen (Mediv)

logo-mediv

Het Mediation Institutuut Vlaanderen (Mediv) verzorgt opleidingen, permanente vorming, stages en supervisies in bemiddeling. Zowel bemiddeling in familiezaken, in arbeidsconflicten en in burgerlijke en handelszaken. Het instituut is erkend door de Federale bemiddelingscommissie. Mediv geeft in haar cursusaanbod zowel aandacht aan methodieken, interventies en aan de grondhouding van de bemiddelaar. Ook de eigen persoonlijke ontwikkeling van de bemiddelaar is hierin zeer belangrijk. Lees meer over Mediv.

Share Button