Lut Verstappen

Lut

Lut Verstappen is master in de Geschiedenis (UGent) en in Vrouwenstudies (UA) en werkt als stafmedewerkster voor het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van Odisee. Eerder werkte ze voor de Nederlandstalige Vrouwenraad en voor Amazone, kruispunt voor gendergelijkheid, beide in Brussel. Ze publiceerde enkele artikels over de geschiedenis van de vrouwenbeweging in België.

Share Button