Kim Alaoui-Lecoyer

Kim3-e1450128650259-135x150Als doctoraal onderzoekster aan het centrum voor mensenrechten van de Universiteit Gent werkt Kim Alaoui-Lecoyer momenteel aan haar proefschrift over familiale geschiloplossing in Belgische moslimgezinnen. Reeds meer dan 10 jaar geleden raakte Kim geïnteresseerd in de islam, tijdens haar studies sociale en interculturele psychologie. Nadat ze zelf moslima werd, verdiepte ze haar studie van de islam in een master arabistiek en islamkunde die ze behaalde in 2007. Haar fascinatie voor interculturele ontmoetingen en interreligieuze dialoog bracht haar ertoe een aanvullende master in wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog te behalen in 2010, waarvoor ze haar eindwerk schreef over Islamitisch en joods feminisme, terwijl ze ook rechten studeerde en werkte.

In 2006 nam ze deel aan het Law and Leadership Summer Program van « KARAMAH : Muslim Women Lawyers for Human Rights » te Washington D.C. in de Verenigde Staten en sindsdien is ze actief in de wereldwijde KARAMAH familie. Kim is mede-oprichtster en voorzitster van KARAMAH EU, officieel opgericht als Belgische vzw met zetel in Brussel sinds 2013, gehuwd en gelukkige mama van een zoontje van bijna twee jaar oud.

Kim werd opgeleid in geschiloplossing in islamitische contexten door Dr. Amr Abdalla, internationaal gerenommeerde expert in conflictresolutie in islamitische contexten en Senior Advisor Conflict Resolutie voor KARAMAH in de VS, en werkt samen met hem aan de aanpassing van zijn model en benadering voor moslimgemeenschappen in Europa. Ze zal de opleidingsonderdelen verzorgen die verband houden met islamitische perspectieven op conflict en conflicthantering.

Share Button